Goo

Can't find topic? find it here

Sunday, August 24, 2008

Description Curcuminoid

1.เคอร์คูมินอยด์สามารถลดการสร้างอนุมูลอิืสระ ของไขมันใมนเซลล์ัตับของมนุษย์ได้
2.เคอร์คูมินอยด์สามารถลดจำนวนของกลุ่มสาร ซึ่งเป็นสาเหตุของโครสมองเสื่อมได้ในหัวเรา
3.เคอร์คูมิน และน้ำหอมระเหยของขมิ้นมีฤทธิ์ิ่เพิ่ม มีฤทธิ์เพิ่มการขับน้ำดีจึงทำให้การย่อยดีขึ้นเป็นผลให้อาการจุกเสียดบรรเทาลง
4.เคอร์คูมินอยมีฤทธิ์ในการต้านการก่อสารก่อมะเร็ง ฤทธิ์ในการป้องกันการก่อมะเร็งและต้านมะเร็ง
5.ได้มีการทดลองกับคีนิกในคนไข้โรคไขข้ออักเสบพบว่า การให้เคอร์คูมินอย ขนาด 1200 มิลลิกรัมต่อเนื่องเป็นเวลา 5-6 สัปดาห์ สามารถลดอาการอักเสบ โดยที่เคอร์คูมินอยไปยับยั้งเอนไซม์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ
6.ขมิ้นชันยับยั้งเชื้อเบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองสารสำคัญในการออกฤทธิ์คือ เคอร์คูมิน น้ำมันหอมระเหย

No comments:

Search here